online platform

GZet, disruptieve start-up?

Gzet.nl biedt een online platform voor het bij elkaar brengen van freelance GGZ-professionals en vraag vanuit GGZ-instellingen.
GZet bestaat nu ongeveer een half jaar en heeft als missie om tekorten in hoog gekwalificeerd personeel binnen GGZ-instellingen snel en doelmatig op te lossen tegen aanvaardbare kosten. We doen dit vanuit het combineren van kennis van inhoud, proces en arbeidsbemiddeling met moderne digitale mogelijkheden.