GGz

Duivelselastiek

De term kom ik voor het eerst tegen in een boekje van Peter Noordam e.a.(2010) over ‘Business Process Management. De term wordt gebruikt om het spanningsveld weer te geven in een veranderende organisatie gericht op verbetering bedrijfsprocessen. Het spanningsveld tussen klantvriendelijkheid, flexibiliteit, efficiency, doorlooptijd, betrouwbaarheid en veranderbaarheid (Andere aspecten kunnen hier aan toegevoegd worden bijvoorbeeld kwaliteit).

GZet, disruptieve start-up?

Gzet.nl biedt een online platform voor het bij elkaar brengen van freelance GGZ-professionals en vraag vanuit GGZ-instellingen.
GZet bestaat nu ongeveer een half jaar en heeft als missie om tekorten in hoog gekwalificeerd personeel binnen GGZ-instellingen snel en doelmatig op te lossen tegen aanvaardbare kosten. We doen dit vanuit het combineren van kennis van inhoud, proces en arbeidsbemiddeling met moderne digitale mogelijkheden.

ZZP'er belangrijke toegevoegde waarde voor GGz?

ZZP’er belangrijke toegevoegde waarde voor de GGZ?

De vaste medewerkers binnen een zorgorganisatie vormen de kern van de instelling; zij hebben de processen ingericht, bepalen de cultuur en zorgen voor continuïteit van zorg.Tegelijkertijd heeft ieder bedrijf, ook GGZ-instellingen een flexibele schil (uitzendkrachten en 0-urencontracten) om fluctuaties in zorgvragen en personeelsverloop (piek & ziek) op te kunnen vangen. Hiermee wordt een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd.

ZZP’er biedt grote meerwaarde