Project management, interim management en zorglogistieke advisering

Project Management

Veranderen en aanpassen aan nieuwe eisen door nieuwe wetenschappelijke inzichten en door wensen die klanten en financiers aan de organisatie stellen is een complex proces. Het uitvoeren van deze trajecten moet uiteindelijk gebeuren door medewerkers binnen uw eigen organisatie. Wij ondersteunen u bij het vormgeven en uitvoeren van dit traject met de medewerkers van uw eigen organisatie. De aanpak vindt in nauw overleg met u plaats, de methodiek is eclectisch doch voor een belangrijk deel gebaseerd op de theoretisch en praktisch inzicht van Value-based projectmanagement.

Interim Management

Heeft u tijdelijk vervanging nodig vanwege uitval van een manager of teamleider dan kunnen wij u van dienst zijn. Ook bij complexe teamproblemen (samenwerking, procesinrichting) kunnen wij ondersteuning bieden om de veranderopgave met u vorm te geven.

Proces inrichting

De inrichting van "zorglogistieke" processen is maatwerk in nauwe samenhang met de belangrijkste zorglogistieke uitgangspunten.

Zorglogistiek kan worden gedefinieerd als analyse, ontwerp, planning en beheersing van alle stappen die nodig zijn voor het zorgproces van een cliënt (patiënt). De focus ligt op de samenhang tussen processen en capaciteiten, waarbij suboptimalisatie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wij vinden de samenhang in nauw overleg met betrokken zorgprofessionals.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden op verbetering te onderzoeken dan kunt u bellen met Paul Klein Tuente  06-37466090