MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen waarbij economische prestatie (Profit) in evenwicht is met de sociale kant (People) en de ecologische randvoorwaarden (Planet).
GZet omarmt en leeft dit ondernemerschap met grote vanzelfsprekendheid door te werken met mensen vanuit een basis van vertrouwen met respect voor ieders belang, gelijkheid en duurzame inzetbaarheid van professionals.
In het duurzaam verankeren van veranderingsprocessen en het verandervermogen van de organisatie ligt voor GZet dan ook een vanzelfsprekende focus.

De tarieven die wij rekenen zijn gematigd. Het maken van winst is één van onze ondernemingsdoelen en steeds in relatie tot de andere uitgangspunten. Wij doneren jaarlijks 5% van onze winst aan een goed doel (met ANBI-status) om op die manier proactief bij te dragen aan duurzame maatschappelijke vooruitgang. 
Zo stelde GZet in 2015 een substantieel bedrag beschikbaar voor de herbouw van een school in Phujel, Nepal. In maart 2016 werkten twee van onze medewerkers vrijwillig mee aan de wederopbouw en realiseerden daarmee de herbouw van twee klaslokalen. In december van dat jaar werden zes laptops voor deze school gerealiseerd. Deze projecten werden onder andere door GZet gesponsord. sponsor 
In zowel 2016 als in 2017 ondersteunde GZet het Social Run team van het Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg die deelnam aan ‘Samen Sterk zonder Stigma’. Samensterk zonder stigma!

maart 2018 is Paul Klein Tuente overgegaan op volledig elektrisch rijden.