GZet, disruptieve start-up?

Gzet.nl biedt een online platform voor het bij elkaar brengen van freelance GGZ-professionals en vraag vanuit GGZ-instellingen.
GZet bestaat nu ongeveer een half jaar en heeft als missie om tekorten in hoog gekwalificeerd personeel binnen GGZ-instellingen snel en doelmatig op te lossen tegen aanvaardbare kosten. We doen dit vanuit het combineren van kennis van inhoud, proces en arbeidsbemiddeling met moderne digitale mogelijkheden.

We leven in een tijd van ingrijpende veranderingen op het gebied van nieuwe technologie: Nieuwe technologieën zullen onze manier van werken sterk gaan bepalen, waaronder prominent ook in bijvoorbeeld de werving en selectie van kandidaten.
Lynda Gratton spreekt in dit verband over de zogenaamde SHIFT. Zij gaat uit van een 5-tal krachten waarmee wij zowel zakelijk als privé de komende jaren worden geconfronteerd.
Eén van deze krachten zijn disruptieve technologieën. Als nieuwe technologieën worden geaccepteerd,  ontstaan er mogelijkheden die traditionele manieren van werving en selectie van kandidaten gaan wijzigen en fundamenteel gaan verbeteren.

Start-up
De beginstappen zijn gezet!
Kwaliteit (o.a. middels referentie en documentencheck), toegankelijkheid en doelmatigheid zijn essentiële uitgangspunten van het online platform GZet.nl inclusief een streven naar continue verbetering van het medium.

Disruptief??
Ja! is onze overtuiging, althans in potentie.
Belangrijke kenmerken van een disruptieve start-up zijn vooral dat het verdienmodel schaalbaar is en dat het de (een) markt op zijn kop zet met een nieuw verdienmodel.

Veel externe inhuur van kandidaten via bureaus is traditioneel ingesteld en duur.
Inzet van GGZ-professionals vindt plaats op de werkvloer. Desondanks zijn belangrijke “derden” in het proces van inzet de genoemde bureaus en afdeling HR.
GZet verzorgt juist een directe verbinding tussen beschikbare freelance GGZ-professionals en de verantwoordelijke manager op de werkvloer. Hij (zij) voelt de pijn als geen ander van een (langdurig) vacante plek.
GGZ-professional en manager vinden elkaar via GZet.nl op basis van duidelijke criteria, als functie, specialisme, tarief, beschikbaarheid en referentie(s).

Laat ons u ondersteunen in het vinden van een mooie interim plek als GGZ-professional of juist in het vinden van een GGZ-professional als manager. En dat tegen een aanzienlijk lagere kostprijs omdat er geen “fysieke” tussenkomst is van een bureau.

NEEM DE STAP en schrijf u in als GGZ-professional op zoek naar een interim plek of als manager op zoek naar een beschikbare GGZ-professional.

Zie www.gzet.nl

Paul Klein Tuente, Senior Adviseur

Type artikel: 
Blog